play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Majstri OV

Ing. Lacko Ján - vedúci dielní odborného vyučovania

Bc. Mišina Ľubomír

Pecháč Ivan

Duša Pavol

Kováčová Helena

Toma Ivan

Valný Miroslav

Bc. Hudec Mário