Školský poriadok

Školský poriadok

Dodatok č. 1 (platný od 1.2.2018)