Odbory

Študijné odbory: 

               Poznámka: M - absolvent získa maturitné vysvedčenie,

                               K - absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Učebné odbory: 

                 Poznámka: H - absolvent získa výučný list. 

 

Nadstavbové štúdium: 

                 Poznámka: L - absolvent získa maturitné vysvedčenie.

 

 

 

V školskom roku 2019/2020 tieto študijné odbory neotvárame: