play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Výlet I.A

V stredu 13. júna sa žiaci 1.A odborov mechanik počítačových sietí a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby zúčastnili školského výletu. Napriek tomu, že necestovali ďaleko, prežili zaujímavý deň, s ktorým boli všetci spokojní. V krásnom prostredí Závada – Rybníčky spoznali miesto, kde si mohli uvedomiť, čo pre človeka znamená príroda. V oáze plnej pokoja zažili spoločnú opekačku, zašportovali si a utužili triedny kolektív.

vyletIA