play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prváci v starobylej Nitre

Tak ako každoročne, aj tento rok sa prváci študijného odboru tvorba nábytku a interiéru a logistika zúčastnili poznávacej exkurzie v našej starobylej Nitre. Spoznali históriu nitrianskeho hradu a aj okolia Nitry. Starobylý chrám je dominantou hradu, počas stáročí prešiel mnohými prestavbami, každá z nich zanechala na ňom viditeľnú stopu.  Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku.

Poznať históriu znamená poznať súčasnosť a vidieť do budúcnosti.

exkurzianitra

exkurzianitra1