play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mladý Európan v Nitre

V utorok, 17. apríla 2018, sa v areáli Agroinštitútu v Nitre konal už XIII. ročník súťaže o Európskej únii pre žiakov stredných škôl, ktorú organizuje pod záštitou nášho eurokomisára Mariána Šefčoviča, Europe Direct. Naša škola sa ho každoročne zúčastňuje ako jediná odborná škola z Topoľčian. Súťažné družstvo tvorili žiaci II. C triedy Viktória Herpayová, Viktória Dubná a Matúš Gombár (na snímke zľava). Popasovali sa statočne s náročným testom a dokázali, že o Európskej únii toho vedia veľa. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a do klasifikačného hárku im pribudla ďalšia jednotka z občianskej náuky.

mlady europan