play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Hodina literatúry trocha inak

V piatok 24.11.2017 sa žiaci II. A, II. C, III. A a III. C učili literatúru inak ako sú zvyknutí v škole. Netradične - v divadle. Navštívili totiž  v sprievode svojich učiteliek slovenčiny divadelné predstavenie, na ktoré sa vopred pripravili na vyučovacej hodine. Divadlo Teatro Moliére im ponúklo v priestoroch topoľčianskeho kina známe dielo od B. S. Timravy-Ťapákovci. A aj napriek tomu, že bol piatok a pomaly sa "zvíkendievalo", pozorne sledovali herecké výkony mladých divadelníkov. A evidentne sa im predstavenie páčilo. Stačí len veriť, že zážitok z neho im zostane aspoň do maturity.

literatura netradicne1