play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Pomaturitné stretnutie

V sobotu 18. 11. 2017 sa v našej škole uskutočnilo pomaturitné stretnutie  žiakov 4. A . TIS. Naplánovali si ho presne v deň stužkovej slávnosti, ktorá sa konala pred desiatimi rokmi. Spolu s triednou učiteľkou zaspomínali na staré dobré časy, ktoré trávili vo svojej milovanej škole, s úctou a láskou  na pedagogický zbor, na svoje mladícke prehrešky, na  mimoškolské aktivity. Dozvedeli sa navzájom niečo o sebe, kde pracujú, o svojich rodinách a  záujmoch. Zistili, že veľa spolužiakov skončilo vysokú  školu a sú medzi nimi inžinieri, učitelia, podnikatelia, technickí pracovníci, profesionálni  vojaci a dokonca kameraman RTVS. Po prehliadke vynovenej školy,  poďakovali pánovi školníkovi za otvorenie priestorov budovy a spolu sa pobrali na večerné posedenie, kde si sľúbili, že sa opäť stretnú o päť rokov na   „ich drevarine.“

pomaturitne