play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Krajské kolo vo florbale

V dňoch 22.11. (dievačatá) a 24.11. (chlapci) sme v telocvični našej školy usporiadali krajské kolo vo florbale žiakov a žiačok stredných škôl. Spomedzi šiestich dievčenských a siedmich chlapčenských okresných víťazov si postup na majstrovstvá Slovenska vybojovali Gymnazistky z Topoľčian a „Športoví“ gymnazisti z Nitry.

florbal kraj