play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Imatrikulácia 2017

Dňa 20.11.2017 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov. Žiaci boli slávnostne prijatí do cechu drevárskeho a zložili imatrikulačný sľub. Potom sa zúčastnili súťaží a akcií, ktoré im pripravili žiaci tretích ročníkov. Priebeh Imatrikulácie si môžete pozrieť na pripojených fotografiách.

imatrikulacia1

imatrikulacia2

imatrikulacia3

imatrikulacia4