play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo celoslovenskej súťaže iBobor

V dňoch 6.11. a 7.11.2017 sa v našej škole SOŠ drevárskej konala informatická súťaž iBobor. Najúspešnejšími žiakmi v tejto súťaži sa stali Martin Bielik (na fotografii v strede), Martin Cabaj (vpravo) a Adam Bečka (vľavo). Všetci zo IV.A triedy.ibobor1