play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v Martine

Minulý piatok, 27. októbra 2017, sa žiaci II. A a II. C triedy SOŠ drevárskej v Topoľčanoch zúčastnili literárnej exkurzie v Martine. V Slovenskom literárnom múzeu si vypočuli podrobný a pútavý výklad lektorky, prezreli si zaujímavé exponáty a originály vzácnych kníh, čím si obohatili vedomosti najmä zo slovenskej literatúry. Potom po krátkej prehliadke nádherného mesta žiaci navštívili kultúrnu pamiatku - Národný cintorín. Aj keď bolo nevľúdne, sychravé počasie, vyhľadali hroby známych osobností, napr. Martina Kukučína, S. H. Vajanského, J. Jesenského, J. C. Hronského a ďalších a pripomenuli si ich prínos nielen pre slovenskú literatúru, ale pre celý slovenský národ.

Martin