play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

Tri naše triedy – III.A, III.C a II.D – absolvovali v prvej polovici októbra v súlade so Školským vzdelávacím programom trojdňové kurzy ochrany života a zdravia. Uskutočnili sme ich v krásnom prostredí Považského Inovca v lokalitách Nemečky, Kulháň, Duchonka, Podhradie a Prašice. Nie vždy sme mali ideálne počasie, ale prekonali sme aj nástrahy dažďa.

kurz1

kurz2

kurz3

kurz4

kurz5

kurz6