play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v rodnom dome Ľ. Štúra a A. Dubčeka

Minulý týždeň, 26. septembra 2017, sa žiaci I. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Uhrovci. Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry každoročne prvákom umožňujú netradičnú formu výuky o Ľudovítovi Štúrovi v priestoroch jeho rodného domu v Uhrovci. Žiaci sa tu priamo stretnú s históriou dávno minulou, ale aj novodobou, pretože v tomto dome sa narodil aj náš známy politik Alexander Dubček, ktorý tragicky zahynul za doteraz dostatočne neobjasnených príčin pri autonehode. A krásne jesenné počasie nám umožnilo aj návštevu jedného z najväčších pamätníkov SNP na Jankovom vŕšku. Poklonili sme sa pamiatke padlých hrdinov a zapálili sme im sviečky. To je len malá vďaka za to, čo urobili pre nás, aby sme mohli žiť slobodne a v mieri.

uhrovec1

uhrovec