play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž "Čítanie odborných textov s porozumením"

Dňa 15.06.2017 sa konala v našej škole súťaž „Čítanie odborných textov s porozumením.“ Zúčastnili sa jej žiaci I.A a II.A triedy.

Mnohí žiaci majú problémy s čítaním a zároveň častokrát nevnímajú obsah prečítaného textu. Odborné texty sú na čítanie ešte náročnejšie, pretože obsahujú veľa odborných, ale aj neznámych výrazov. Problémy s čítaním sa potom prejavujú aj pri príprave na vyučovanie.

Preto úlohou žiakov v tejto súťaži bolo prečítať neznámy pripravený odborný text a následne odpovedať na dve vopred pripravené otázky, týkajúce sa prečítaného textu.

Pripravené texty sa týkali objavov, ktoré vznikli náhodou. Žiaci nielenže súťažili, ale zároveň sa dozvedeli o zaujímavostiach z oblasti vedy a techniky.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Komisia sa zhodla na výsledkoch a určila víťazov.

1. miesto - Lukáš KOPČO - I.A

2. miesto - Peter BENCA - II.A

3. miesto - Filip MARTVOŇ - I.A

VÍŤAZOM GRATULUJEME !!!

citanie1 citanie2

citanie3

 

Komisia spolu s víťazmi - zľava: Ing. Mikulášová, víťaz Lukáš Kopčo, tretí Filip Martvoň, Ing. Gachová, druhý Peter Benca, PaedDr. Mikulská.