play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Trojboj v netradičných športoch

Aj po skončení celoročnej súťaže Najšportovejšia trieda a žiaci školy (musela byť skončená kvôli maturitám a ukončeniu štúdia štvrtákov) pokračovali v našej škole športové súťaže medzi triedami aj ďalej. Teraz učitelia telesnej a športovej výchovy pripravili Trojboj v netradičných športoch pozostávajúci z nohejbalu, soft tenisu a vybíjanej.

Počas jednej veľkej prestávky odohrali vždy dve triedy proti sebe zápas vo všetkých troch športoch. Za výhru v každom z nich si družstvá pripísali po jednom bode. Vo všetkých športoch sa hralo do jedenásť bodov, pričom rozdiel mohol byť aj jeden bod. Družstvo v nohejbale tvorili traja, v soft tenise dvaja a vo vybíjanej piati hráči. Šesť prihlásených tried hralo systémom každý s každým. Do súťaží sa spolu zapojilo 51 chlapcov a 4 dievčatá.

Zo 45 zápolení (15 zápasov po 3 športoch) bolo 18 veľmi vyrovnaných – 3-krát sa zrodil najtesnejší výsledok 11:10, najviac 11-krát bolo 11:9 a 4-krát 11:8. Naopak, veľmi jednoznačných bolo 10 súbojov – 3-krát výsledok 11:2, 1-krát 11:3 a 11:4 a 5-krát 11:5. V piatich prípadoch sa nehralo (výsledok 11:0), keď jedno družstvo na niektorí zo športov nenastúpilo, trikrát to bolo vo vybíjanej, raz v nohejbale a v soft tenise.

Z celkových výsledkov zápasov sa iba tri skončili 3:0 a až 11 malo tesný výsledok 2:1. Jeden zápas sa nehral vôbec pre nenastúpenie družstva ani na jeden šport.

Celkovým víťazom sa zaslúžene stala III.A, ktorá stratila len 2 body v nohejbale. V soft tenise a vybíjanej nenašli premožiteľa ani raz. Striebornú pozíciu si vybojovala III.D, ktorá bola najlepšia v nohejbale (neprehrala ani raz), ale v soft tenise a vybíjanej vybojovali z piatich bodov len po 2. Bronzové umiestnenie patrí II.C, ktorá získala po 4 body v nohejbale a vybíjanej, ale úplne naprázdno vyšla v soft tenise.

vitaz

Za víťaznú triedu III.A hrali - hore zľava: Richard Števanka, Mário Kováč,Lukáš Fiala, Igor Jánoš, Marek Franko, Peter Dúcky, dolu zľava: Daniel Pešta, Maroš Péchy. Na snímke ešte chýbajú Martin Cabaj a Martin Šubjak.

nohejbal softtenis

vybijana