play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia žiakov v SAV Piešťany

Dňa 24.05. 2017 sa 17 žiakov I.A triedy odboru Mechanik počítačových sietí zúčastnilo exkurzie v SAV Piešťany.

Pracovníci SAV nás previedli výskumnými priestormi, kde nám ukázali a popísali naparovacie zariadenie na výrobu tenkých vrstiev materiálov na báze GaAs, ktoré sú súčasťou počítačov a iných elektronických zariadení. Ukázali nám výsledok svojej výskumnej práce – detektor,  ktorý využívajú pri RTG difraktometrii na materiálovú analýzu.

Zaujímavou časťou exkurzie bola ukážka a popis činnosti jadrového urýchľovača.

Súčasťou elektronických zariadení sú aj vodiče. Popis výroby – ťahaním a hlavne vyrovnávanie drôtov na získanie ich požadovaných vlastností bol prínosom k poznatkom získaných v škole.

Nakoľko SAV piešťany zriadili aj Hvezdáreň, žiaci si so záujmom pozreli film o Slnečnej sústave a jej planétach.

exkurzia sav1

exkurzia sav2