play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Rozlúčka maturantov

Maturitné tablá, ďakovné slová lúčiacich sa študentov, kytice kvetov, slávnostný príhovor pána riaditeľa, ocenenie najlepších študentov aj ich triednych učiteľov – to všetko bolo súčasťou milej slávnosti, pri ktorej sme v piatok 12. mája pred budovou našej školy odprevadili našich maturantov na tzv. akademický týždeň. Každodenné štúdium v škole sa už pre nich skončilo, ale čaká ich ešte jeho vyvrcholenie v podobe maturitnej skúšky. V tejto skúške dospelosti želáme všetkým veľa vedomostí, úspechov aj povestného šťastia.

maturanti