play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ohodnotenie najlepších športovcov školy

V rámci slávnostnej rozlúčky s maturantmi sa uskutočnilo aj vyhodnotenie celoročnej súťaže vyhlásenej našimi učiteľmi telesnej a športovej výchovy O najšportovejšiu triedu a žiakov školy. Riaditeľ školy ocenil tri najlepšie triedy peňažnými poukážkami a najlepších troch chlapcov i dievčatá vecnými cenami.

Do hodnotenia sa započítavali výsledky z dlhodobých školských líg medzi triedami v štyroch športoch, pohybových súťaží, školských testov všeobecnej pohybovej výkonnosti, ale aj z reprezentácie školy v okresných, krajských i celoslovenských kolách.

Medzi triedami o konečnom poradí rozhodovalo 33 súťaží. Víťazom sa stala IV.C, ktorá vyhrala futsalovú ligu a pohybovú súťaž na presnosť, druhá bola v stolnom tenise a tretia v pohybových súťažiach na obratnosť, silu i rýchlosť. S tesnou stratou na druhej priečke skončila III.A, ktorá vyhrala volejbalovú ligu, druhá bola vo futsalovej lige i v pohybovej súťaži na obratnosť a tretia bola v stolnotenisovej lige. Bronzová pozícia patrí II.C, ktorá triumfovala vo florbalovej lige a výrazne jej pomohli body Patrika Borovku v bežeckých súťažiach z atletiky i cezpoľného behu.

U chlapcov sa po 26. súťažiach - podobne ako vlani - stal najlepším športovcom už spomínaný Patrik Borovka (II.C), ktorý sa ako jediný v tomto roku dostal až do celoštátneho kola a v krajských kolách vybojoval tri medailové umiestnenia. Druhá a tretia pozícia patrila Patrikovi Ronecovi a Dávidovi Kalinovi (obaja IV.C), ktoré im patrili vďaka všestrannosti, keď reprezentovali školu vo viacerých športoch. O vyššom umiestnení prvého menovaného v porovnaní s druhým menovaným rozhodla jeho účasť aj v „raketových“ športoch – stolný tenis a bedminton.

U dievčat po 20. súťažiach pozíciu najlepšej športovkyne zaslúžene obhájila Nikola Stančeková (II.C), ktorá reprezentovala školu vo všetkých športoch okrem stolného tenisu a zapojila sa medzi chlapcami aj do školských líg vo všetkých štyroch športoch. Aj druhú priečku z vlaňajška si zopakovala Angelika Bošanská, ktorá v reprezentácii školy chýbala iba v cezpoľnom behu a volejbale a zo školských líg len vo futsale. Tretie miesto o jediný bod získala Natália Kianicová (I.C).

Celkovo sa do súťaží zapojilo až 119 chlapcov a 20 dievčat zo všetkých 11 tried.

Okrem spomínaných žiakov patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach aj ďalším, ktorí sa do nich zapojili. Čo sa týka medailových umiestnení, v tomto roku sme si počínali ešte lepšie ako vlani, keď sme ich vybojovali o tri viac. Spolu ich bolo 14 (4 prvé – 6 druhých – 4 tretie), z toho v okresných kolách 10 (4 – 3 – 3) a v krajských 4 (0 – 3 – 1). Odchádzajúcim štvrtákom ďakujeme za všetky súťaže, v ktorých zviditeľňovali školu, podobne ako aj mladším, od ktorých očakávame úspešné výsledky aj v ďalších rokoch.

najsporttrieda2 najsportovci

Víťaz súťaže tried - IV.C.   Najlepší športovci - zľava: druhý Patrik Ronec, p. riaditeľ, víťaz Patrik Borovka, tretí Dávid Kalina.

stancekova najsportovkyne                                                           plaketa

Najlepšie športovkyne - zľava víťazka Nikola Stančeková, tretia Natália Kianicová, p. riaditeľ a druhá Angelika Bošanská. Vpravo cena, ktorou boli najlepší športovci ohodnotení.