play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia Arborétum Tesárske Mlyňany

Dňa 04.05.2017 sa žiaci I.C, II.C, II.D a III.C zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde mali možnosť vidieť cudzokrajné dreviny a rastliny. Získané poznatky z exkurzie využijú v predmetoch Náuka o materiáloch a v predmete Materiály.

arboretum