play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

"Upršaná" exkurzia v Oswiečime

Hoci bol upršaný a chladný aprílový deň, naša cesta mierila smerom do Poľska, kde sme navštívili koncentračný tábor v Oswiečime. Je to najväčší a ako sme sa presvedčili aj najdrastickejší vyhladzovací tábor, kde našlo smrť takmer 1,5 milióna nevinných ľudí. Slováci, Maďari, Židia, Rómovia...starí aj mladí, ženy, muži, deti. Zahynuli preto, lebo boli iní ako Nemci. Práve preto, že neboli Nemci. Je už dávno po 2. svetovej vojne, ktorú poznáme len z učebníc, ale hrozba zo strany extrémistov a ich túžba po moci je tu stále. Preto nesmieme nikdy zabudnúť na to, čo dokáže urobiť človek človeku. Naša škola pravidelne
organizuje návštevu Oswiečimu, pretože aj tu platí, že radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.

oswiecim

oswiecim1