play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia vo firme Finit Slovensko

Spoločnosť FINIT SLOVENSKO, s.r.o. je obchodná spoločnosť ktorá ponúka svojim zákazníkov kvalitné materiály pre výrobu nábytku, interiérových prvkov a doplnkov. Produktové porftólio tvoria najmä dyhy, obzvlášť exotické, ale aj morené dyhy, ďalej sú to nosné materiály - latovky a v neposlednej rade laminované drevotriesky a lamináty charakteristické svojou prepracovanosťou a vysokou dizajnovou hodnotou. 

Naši žiaci 3.C triedy sa 14.3. 2017 zúčastnili exkurzie tejto firmy. Zopakovali si tematický celok „zosadzovanie “, kde videli celý podrobný technologický postup.