play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ: Šikovní študenti opäť prekvapili porotu!

V marci 2017 sa už tradične konalo v našej  škole školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.

Zúčastnili sa ho 14 žiaci s 12 prácami. V publiku sa objavili aj naši bývalí úspešní „sočkári“, ktorí prišli povzbudiť mladších kamarátov a uviedli, že by sa aj oni naspäť vrátili do školských lavíc.

Práce študentov boli veľmi poučné a hodnotné.  Ocenila ich nielen porota, ale aj pán riaditeľ, pani zástupkyňa a aj členovia pedagogického zboru.

Porota mala čo robiť, aby vybrala  tých najlepších a zároveň prácu, ktorá postúpi do krajského kola. Do krajského kola postupuje žiak štvrtého ročníka študijného odboru technické a informatické služby Pavol Zubák v odbore 15 - Ekonomika a riadenie s prácou Podnikateľský plán - Sláčikové hudobné nástroje.

S radosťou konštatujeme, že úroveň  prác bola vysoká  a aj prezentujúci žiaci si výborne svoje výsledky obhájili.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník SOČ.

 

Vyhodnotenie školského kola SOČ konaného 2. marca 2017

V odbore číslo: 01 – Problematika voľného času

1. miesto: Dávid Klucha (II.D)

2. miesto: Viktória Herpayová (I.Ctv)

3. miesto: Marián Bánsky (II.D)

 

V odbore číslo: 11 – Informatika

1. miesto: Peter Benca (II.A)

2. miesto: Denis Goga (III.A)

3. miesto: Jakub Elis, Nicolas Fiksel (II.A)

 

V odbore číslo: 14 – Učebné pomôcky a 15 – Ekonomika a riadenie

1. miesto: Pavol Zubák (IV.A tis)

2. miesto: Michal Buchel, Adam Sedmák (II.A)

 

Cena sympatie žiakov za naj prácu:

Pavol Zubák (IV.A tis)

soc1

Zúčastnení v školskom kole SOČ.

soc2

Ocenení - zľava: Peter Benca, Viktória Herpayová, Denis Goga, Marián Bánsky, Dávid Klucha, Nicolas Fiksel, Jakub Elis a Pavol Zubák.

soc3

Pavol Zubák - postupujúci do krajského kola pri prezentácii svojej práce.