play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Technická olympiáda - krajské kolo

V dielňach našej školy sa 2.februára 2017 už po siedmykrát uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci druhého stupňa základných škôl z Nitrianskeho kraja.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.    V kategórii A - starší žiaci - dvojice a v kategórii B - mladší žiaci - jednotlivci. V oboch kategóriách čakala na žiakov teoretická časť  - vedomostný test a v druhej časti súťaže praktická časť.

Po absolvovaní testov si žiaci preverili svoje manuálne  zručnosti na výrobkoch, ktoré boli s spolu s výkresovou dokumentáciou pripravené v dielňach odborného výcviku.

V kategórii A súťažiaci mali určené vyrobiť drevenú bedničku a v B kategórii drevený vešiak na kľúče. Počas praktickej úlohy žiaci používali náradie a nástroje, s ktorým sa môžu stretnúť v stolárskej praxi, ale aj v bežnom živote.

Po ukončení praktickej časti porota vyhodnotila dané úlohy a vyhlásila konečné poradie, na ktoré už netrpezlivo čakali všetci zúčastnení.

Úspešní žiaci okrem ocenenia Okresným úradom Nitra dostali aj hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácia EDUCTECH, Pod Dolami 838, z Vranova nad Topľou.

Konečné poradie :

Kategória A

 I.  miesto        dvojica Bertram Beták a Patrik Šima (ZŠ Pionierska, Šaľa)

II. miesto        dvojica Lukáš Zbihlej a Filip Čorba (ZŠ Saratovská, Levice)

III. miesto       dvojica Beata Szarka a Tamás Csente (ZŠ s VJM Ul. Práce 24, Komárno)

Kategória B

I. miesto          Igor Smolka (ZŠ A. Kmeťa, Levice)

II. miesto        Samuel Tóth (ZŠ SNP, Šurany)

III. miesto       Barbora Betáková (ZŠ Ľ.Štúra, Šaľa)

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

techn olympiada1

techn olympiada2

techn olympiada3

techn olympiada4