play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Výstava prác našich študentov v Galérii mesta Topoľčany

V priestoroch mestskej galérie od pondelka 16. januára 2017 vystavujú práce naši študenti  rôznych odborov. Okrem výtvarných prác, plastík, hotových výrobkov tu môžete vidieť aj prezentáciu nového štúdijného odboru LOGISTIKA a ostatných odborov, ktoré môžete študovať na SOŠ Drevárskej v Topoľčanoch. Výstava potrvá do 3.februára 2017. Tešíme sa na vašu návštevu.

vystava plagat