play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mikulášske akcie

Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorého členmi sú aj naši žiaci zorganizoval k sviatku sv. Mikuláša dve akcie.

Najskôr to bol 4. decembra na zimnom štadióne Mikuláš na ľade. Cieľom tohto milého podujatia bolo spestriť deťom deň a zapojiť ich do súťaže o najlepšiu masku. Tí, ktorí si dali na svojej maske najviac záležať, boli štedro odmenení. Okrem toho sa všetkým deťom ušla aj cena vo forme sladkej odmeny.

mikulas lad

Následne sa 5. decembra  konal Mikuláš na námestí. V tento deň sa vo svojom voľnom čase mládež rozhodla pomôcť mestu a spoločne s Mikulášom rozdávať deťom radosť v podobe sladkých odmien. Neodmysliteľnou súčasťou programu bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka, ktorý vyčaril úsmev na detských tváričkách a pripomenul im, že Vianoce sú už blízko.

mikulas namestie