play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mechanici na exkurzii v ZKW Topoľčany

Dňa 5.12. 2016 sa žiaci druhého ročníka odboru mechanik počítačových sietí zúčastnili exkurzie do miestnej firmy ZKW  Topoľčany. Spoločnosť  ZKW je na medzinárodných trhoch uznávaná ako firma ponúkajúca svetelné systémy, elektrické ako aj elektronické moduly prémiovej kvality pre motorové vozidlá. Naši žiaci sa oboznámili s novými technológiami, IKT technológiami, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie celej firmy a tiež so samotnou logistikou. Touto cestou ďakujeme firme ZKW a Ing. Rastislavovi  Šindolárovi za precízny výklad a sprevádzanie po firme.

exkurzia zkw