play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Expert geniality show

Dňa 1. decembra sa v našej škole uskutočnila súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou „EXPERT GENIALITY SHOW.“ Súťaž sa realizovala v dvoch kategóriách – O12 a O34. Prvá kategória platila pre žiakov prvých a druhých ročníkov, druhá pre tretích a štvrtých ročníkov. Žiaci museli riešiť dva testy, ktoré vyberali z nasledovných tém:

1. GÓLY, BODY, SEKUNDY
2. DEJINY, UDALOSTI, UMENIE
3. DO YOU SPEAK ENGLISH?
4. TAJOMSTVÁ PRÍRODY
5. SVETOBEŽNÍK
6. MOZGOLAMY

 

Súťaže sa zúčastnili nasledovní žiaci:

1. Košecký Juraj (IV.A)
2. Paulen Adrián (IV.A)
3. Božik Andrej (IV.A)
4. Hariš Kevin (IV.A)
5. Dúcky Peter (III.A)
6. Kováč Mário (III.A)
7. Herpayová Viktória (I.C)
8. Pradid Richard (II.A)
9. Turaj Martin (II.A)
10. Martvoň  Filip (I.A)
11. Ďuračka Igor (I.A)

 Za reprezentáciu školy im všetci ďakujeme. Výsledky budú zverejnené online
 11. januára 2017.