play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prezentačné dni stredných škôl

V priestoroch Kultúrneho domu v Topoľčanoch sa v stredu 30. novembra konali „Prezentačné dni stredných škôl“. Veríme, že sme žiakom končiacich ročníkov základných škôl – nielen z Topoľčian, ale aj okolitých obcí – poskytli dostatok informácií. A to nielen o jednotlivých odboroch, ale o všetkých aktivitách, ktoré sa u nás prebiehajú. A naši žiaci, ktorí prezentovali školu, svojim mladším kolegom určite priblížili aj čo-to zo študentského života.

prezentacne dni1

prezentacne dni2

prezentacne dni3

prezentacne dni4