play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školská olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 15.11.2016 sa v našej škole uskutočnila školská olympiáda v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov. Súťažiaci postupne absolvovali gramatické testy, čítanie s  porozumením, počúvanie s porozumením a voľnú komunikáciu. Celkovým víťazom sa stal Martin Turaj z II.A, ktorému srdečne blahoželáme. 

Výsledky: 

1. Martin Turaj    (II.A)        28 b.

2.-3. Filip Chudý  (IV.A)      27 b.

2.-3. Richard Pradid (II.A)   27 b.

4. Ondrej Guniš (II.A)          16 b.

5. Filip Hlavačka (IV.A)       14 b.

olympiada anj1

olympiada anj2

olympiada anj3

Víťaz Martin Turaj.