play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky v našej škole

V stredu 9.11.2016  sa vo vestibule našej školy v rámci Týždňa vedy a techniky konala príjemná akcia spojená s workshopom určeným pre žiakov základných škôl. S pomocou našich žiakov si mladší kamaráti mohli vyskúšať prispájkovanie súčiastok k plošnej doske, ušiť si ihelníček, pozreli sa do vnútra počítača a urobili spoločné výtvarné dielo.

V rámci akcie sa konala výstava výtvarných prác našich žiakov s témou :“Obrazy s vloženými prvkami, ktoré vidíme cez optické prístroje.“

Pochvalu si zaslúžia všetci zúčastnení, naši žiaci aj žiaci základných škôl.

TVaT1

TVaT2

TVaT3

TVaT4