play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Navštívili sme Bučinu Zvolen

Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov tretích a druhých ročníkov  našej školy, ktorej náplňou  sa stala prehliadka závodu  DDD  Bučina vo Zvolene.

Všetci  mali  možnosť dozvedieť sa viac o spoločnosti, pýtať sa to čo ich zaujíma priamo manažérov a dostať sa do priestorov, v ktorých sa odohráva každodenná výroba.

bucinazvolen