play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v Uhrovci a Jankovom vŕšku

Ako každoročne, aj tento rok sa žiaci I.A a  I.C triedy SOŠ drevárskej v Topoľčanoch učili tak trocha netradične. Svoje školské lavice vymenili za tie v rodnom dome Ľudovíta Štúra a minulý piatok 14. októbra 2016, si literárnou exkurziou uctili pamiatku tejto významnej osobnosti a zavŕšili tak Rok Ľudovíta Štúra. Vynovené priestory tejto kultúrnej pamiatky žiakov zaujali a s veľkým záujmom si vypočuli aj prednášku pani lektorky. Vedomosti určite využijú na hodinách slovenčiny. Krásne jesenné počasie účastníkom exkurzie dovolilo aj prehliadku pamätníka SNP na neďalekom Jankovom vŕšku. Toto pietne miesto nám pripomína, ako ťažko sa rodila sloboda a ako ľahko sa dá stratiť.

uhrovec1

uhrovec2

jankovvrsok