play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zbierka Deň nezábudiek

Dňa 6.10.2016 sa žiaci SOŠ drevárskej zúčastnili zbierky Deň nezábudiek. Svojim postojom ukázali, že duševné zdravie a prevencia chorôb im nie sú ľahostajné. Vyzbierané peniaze sa použijú na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.

nezabudka