play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Rekord Bielej pastelky aj vďaka našej škole

Biela pastelka 2016 dostala aj vďaka našej škole krásny darček – zápis do Slovenskej knihy rekordov!

Ponuku stať sa ambasádorom tohto ročníka prijal Matej Tóth, ktorý na olympiáde v Riu „vychodil“ pre Slovensko zlato, preto sa témou kampane stala práve chôdza.

 V piatok, 23. septembra 2016,  naša škola SOŠ drevárska v Topoľčanoch podporila tento projekt, na ktorom sa zúčastnili všetci naši žiaci a učitelia.

Sčítanie čiastkových výsledkov z jednotlivých stanovíšť a vyhlásenie celkového výsledku sa uskutočnilo 23. septembra 2016 o 18:00 v Nitre za prítomnosti ambasádora verejnej zbierky Mateja Tótha, ktorý svojím podpisom potvrdil výsledok. Komisár Slovenských rekordov Igor Svítok odovzdal zástupkyni ÚNS Petre Ajdariovej certifikát o zápise do Slovenskej knihy rekordov a pohár pre mesto Poprad, v ktorom sa do pokusu o vytvorenie rekordu zapojilo najviac ľudí.

„Všetkým sa chcem srdečne poďakovať. Nielen tým, ktorí sa v piatok ozdobili spinkou v tvare bielej pastelky a vyjadrili tak svoju podporu zrakovo postihnutým, ale aj tým, ktorí sa do informačných stánkov prišli oboznámiť s našou prácou, vyskúšať si kompenzačné pomôcky či zapojiť sa do rekordu.“

bielapastelka1

bielapastelka2

bielapastelka3