play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Kurzy na ochranu života a zdravia

V druhej polovici septembra a začiatkom októbra absolvovali tri naše triedy – zo študijných odborov tretiacke „áčka“ a „céčka“ z učebného odboru druhácka „déčka“ – trojdňové kurzy na ochranu života a zdravia. Vykonávali sme ich v krásnom prostredí pohoria Považského Inovca, konkrétne v lokalitách Nemečky, Kulháň, Duchonka, Podhradie a Prašice. Úvodným dvom triedam prialo aj krásne slnečné počasie. V treťom kurze už druháci museli prekonávať aj nástrahy nepriaznivého - veterného a daždivého počasia. Všetko sme nakoniec úspešne zvládli, hoci niektorí s veľkou námahou, ale obohatení množstvom zážitkov. Svedčia o tom nasledovné fotografie:

OZaZ1

OZaZ2

OZaZ4

OZaZ5

OZaZ6

OZaZ7

OZaZ8