play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

skolsky psycholog

Počítadlo

Dnes:20
Včera:32
Za mesiac:674
Minulý mesiac:753
Spolu:141772

Workshop Woodsector

Dňa 20. 4. 2016 sa na pôde SOŠ drevárskej uskutočnil v rámci projektu Posilnenie profesionálnych kontaktov MSP v oblasti duálneho vzdelávania v krajinách V4“  Workshop Woodsector, ktorý je podporovaný Medzinárodným Višegrádskym  Fondom. Náplňou workshopu bola problematika reformy stredného odborného vzdelávania.

Projektu sa zúčastnili  zástupcovia cechov a experti partnerských organizácií a učitelia odborných škôl z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska. Okrem zástupcov partnerských organizácií zúčastnených na projekte sa workshopu zúčastnili aj poslanec NSK a primátor mesta Topoľčany - Ing. Peter Baláž, vedúci odboru vzdelávania a kultúry - RNDr. Vladimír Gubiš, konateľ spoločnosti DECODOM s. r. o. - Ing. Roman Gejdoš, konateľ firmy Sofa trend s. r. o. - Roman Merašický a zástupcovia SOŠ drevárskej v Topoľčanoch.

V úvode privítal prítomných riaditeľ školy - Mgr. Miloš Bobula, ktorý im vo svojom príhovore podal základné informácie o SOŠ drevárskej. Ing. Ján Lacko predstavil históriu školy a v druhej časti vystúpenia informoval o zapojení školy do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ a duálneho vzdelávania.

S príhovorom vystúpil aj pán Tamas Retig  z IPOSZ Budapešť, ktorý je hlavným koordinátorom projektu. Diskusia sa zaoberala témami duálneho systému vzdelávania a zapojenosťou zamestnávateľov do neho.

Po skončení diskusie si zúčastnení po spoločnej fotografii prezreli dielne SOŠ drevárskej a následne sa presunuli na prehliadku firmy Sofa trend s. r. o..

workshop1

workshop2

workshop3

workshop4